Wiadomości

Najnowsze dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w polskich firmach

23.12.2010
Jak wynika z informacji opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie 2010 roku w polskich przedsiębiorstwach pracowało 5 381,2 tysięcy osób. W stosunku do miesiąca wcześniejszego oznacza to wzrost o 0,1 punktu procentowego. W analizowanym okresie wzrosło także – o 2,5 punktu procentowego – przeciętne wynagrodzenie. Polacy zatrudnieni w sektorze przedsiębiorstw zarabiali średnio 3 525,67 PLN.
Źródło: stat.gov.pl