Wiadomości

Najnowsze dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

19.07.2011
Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w czerwcu 2011 roku liczba zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 5 526,5 tys. osób. W porównaniu do maja bieżącego roku zatrudnienie zwiększyło się o 0,2%, a w ujęciu rok do roku o 3,6%. Na koniec II kwartału 2011 roku przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wyniosło 3 600,47 PLN. W porównaniu do maja br. płace zwiększyły się o 3,3%. Natomiast w skali roku odnotowano wzrost o 5,8%.
Źródło: GUS