Wiadomości

Najnowsze dane o zatrudnieniu

23.03.2021
Jak podaje GUS, w lutym 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie wzrosło (o 0,3%) w porównaniu ze styczniem 2021 r. Było to wynikiem m.in. przyjęć, a także zwiększania wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii. Z kolei w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej przeciętne zatrudnienie było niższe o 1,7%. W lutym 2021 r. największy spadek zatrudnienia odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii (o 17,3%).
Źródło: https://stat.gov.pl