Wiadomości

Najnowsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu

18.02.2011
Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w styczniu 2011 roku w polskich firmach pracowało 5 501,2 osób. W porównaniu z miesiącem wcześniejszym, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,3 punktu procentowego. W analizowanym okresie przeciętna płaca takich pracowników wyniosła 3 391,59 PLN i była o 11,9 punktów procentowych niższa od średniego wynagrodzenia w grudniu 2010 roku.
Źródło: GUS