Wiadomości

Najnowsze dane o spadku PKB w Unii Europejskiej

12.10.2009
Europejski Urząd Statystyczny opublikował kolejne dane dotyczące Produktu Krajowego Brutto w UE. Zgodnie z podanymi informacjami – uwzględniającymi czynniki sezonowe - w II kwartale bieżącego roku PKB na obszarze Unii Europejskiej w porównaniu z kwartałem wcześniejszym zmniejszył się o 0,3 Strefę euro charakteryzuje spadek PKB o 0,2 punkty procentowe. Największy wzrost gospodarczy wśród krajów unijnych zanotowano na Słowacji (o 2,2 punkty), w Słowenii (o 0,7 punktu) oraz w Polsce (o 0,5 punktu). W ujęciu rok do roku gospodarka na obszarze UE27 oraz w strefie euro skurczyła się odpowiednio o 4,9 oraz 4,8 punktu procentowego.
Źródło: Eurostat