Wiadomości

Najnowsze dane o bezrobociu w UE

01.12.2009
W październiku 2009 roku stopa bezrobocia na obszarze Unii Europejskiej ukształtowała się na poziomie 9,3% - wynika z danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny. W stosunku do września bieżącego roku natężenie bezrobocia wzrosło o 0,1 punktu procentowego. W strefie euro odsetek osób nieposiadających zatrudnienia w analizowanym okresie wyniósł 9,8% - tyle samo, co miesiąc wcześniej. Wśród państw członkowskich UE najmniejszą stopę bezrobocia zanotowano w Holandii (3,7%) i Austrii (4,7%), a najwyższą w Hiszpanii (19,3%) oraz na Łotwie (20,9%).
Źródło: Eurostat