Wiadomości

Najnowsze dane o aktywności ekonomicznej Polaków

09.02.2010
Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, w III kwartale 2009 roku pracowało 16 026 tys. Polaków. Liczba bezrobotnych wyniosła 1 404 tys., a nieaktywnych zawodowo – 14 049 tys. W stosunku do II kwartału zwiększyła się zarówno liczba osób pracujących (o 179 tys.), jak i bezrobotnych (o 49 tys.). Zmniejszyła się natomiast liczba osób nieaktywnych, czyli takich, które z różnych przyczyn wycofały się z rynku pracy. W III kwartale 2009 roku było ich aż o 204 tys. mniej niż kwartał wcześniej.
Źródło: GUS