Wiadomości

Najniższe bezrobocie w Wielkopolsce, najwyższe na Warmii i Mazurach

30.12.2010
W listopadzie 2010 roku najmniejsze natężenie bezrobocia zarejestrowanego zanotowano w Wielkopolsce. W województwie tym odsetek osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni wyniósł 8,7%. W województwie mazowieckim – dotychczasowym liderze rankingów – stopa bezrobocia była wyższa o 0,3 punktu procentowego. W analizowanym okresie najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy panowała w województwie warmińsko-mazurskim. Na obszarze tym natężenie bezrobocia rejestrowanego było najwyższe w Polsce i wyniosło 19%.
Źródło: GUS