Wiadomości

Nadwyżka w budżecie Funduszu Pracy

18.03.2010
Z projekcji budżetu Funduszu Pracy na 2010 roku wynika, że pod koniec roku kasa Funduszu znajdzie się na plusie. Według wstępnych wyliczeń do rozdysponowania pozostanie 2 mld PLN. Najprawdopodobniej środki te zostaną przeznaczone na dodatkowe szkolenia dla bezrobotnych oraz przygotowanie i staże zawodowe w firmach.
Źródło: gazetaprawna.pl