Wiadomości

Na świecie jest więcej bezrobotnych niż mieszkańców Brazylii

26.11.2014
Jak wynika z analiz ekspertów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, liczba bezrobotnych na świecie jest równa niemal 200 mln osób. Oznacza to, że gdyby spośród tych osób stworzyć państwo, byłoby ono piąte na świecie pod względem wielkości liczby ludności. Jak wynika z analiz, w ujęciu globalnym ponad połowa osób bezrobotnych pochodzi z tzw. rynków wschodzących (w ich skład wchodzi również Polska). Dla porównania, bezrobotni pochodzący z rozwiniętych gospodarek stanowią jedną czwartą wszystkich bezrobotnych na świecie. W rzeczywistości liczba bezrobotnych jest jeszcze wyższa, gdyż autorzy w badaniu uwzględnili 80 państw.
Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy