Wiadomości

MPiPS: najnowsze dane o bezrobociu rejestrowanym

10.12.2010
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w listopadzie 2010 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,8%. To o 0,3 punktu procentowego więcej niż w miesiącu wcześniejszym. Wzrost bezrobocia rejestrowanego zanotowano we wszystkich województwach. Odsetek osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni najbardziej zwiększył się w województwie zachodniopomorskim (o 0,5 punktu procentowego), a najmniej na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce oraz województwie śląskim i pomorskim (o 0,1 punktu procentowego).
Źródło: MPiPS