Wiadomości

Mniejsze bezrobocie w marcu

14.04.2014
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, liczba osób bezrobotnych w marcu 2014 roku wyniosła 2 184 tys. osób. Było to o 72 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. Znaczną poprawę zaobserwowano również w odniesieniu do analogicznego okresu 2013 roku. W urzędach pracy zarejestrowało się w marcu 2014 roku o 130 tys. osób mniej niż przed rokiem. Jest to największy spadek od 2008 roku. Stopa bezrobocia w omawianym miesiącu osiągnęła wartość 13,6% i w porównaniu do lutego spadła o 0,3 p.p. W odniesieniu do tego samego okresu 2013 roku wartość ta obniżyła się zaś o 0,7 p.p.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej