Wiadomości

Mniej nowych miejsc pracy

27.03.2012
W IV kwartale 2011 roku w firmach zatrudniających co najmniej jedną osobę powstało
111,4 tys. nowych miejsc pracy – wynika z danych GUS. To o 21% mniej niż w III kwartale 2011 oraz o 4% mniej niż przed rokiem. W tym samym czasie zlikwidowano 122,9 tys. miejsc pracy – najwięcej w przetwórstwie przemysłowym, handlu oraz w budownictwie.
Źródło: GUS