Wiadomości

Mniej aktywizowanych bezrobotnych

06.05.2011
W marcu 2011 roku niecałe 26 tys. bezrobotnych korzystało z tzw. aktywnych form walki z bezrobociem. To kropla w morzu na tle prawie 2 mln 134 tys. wszystkich Polaków pozostających bez pracy i aż o 70% mniej niż rok temu. Mniejsza liczba osób objętych programami to wynik cięć w Funduszu Pracy (FP) – w ubiegłym roku na aktywne formy przeznaczono 7 mld PLN, w tym roku jedynie 3,2 mld. Lokalne urzędy pracy liczą, że ubytki w budżecie FP uda się zrekompensować środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Źródło: rp.pl