Wiadomości

Młodzi jednak nie są roszczeniowi

08.12.2014
Jak wynika z raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego, pracodawcy różnie oceniają młodych polskich pracowników (w wieku 18 – 30 lat). Według badania, 47,1% pracodawców uważa, że kompetencje młodych są zdecydowanie lub raczej niewystarczające. Z kolei 45% twierdzi, że są one raczej lub zdecydowanie wystarczające. Zdaniem przedsiębiorców, najważniejszą wadą młodych jest brak doświadczenia zawodowego (62,2%) oraz niedostateczna wiedza ogólna i techniczna (25,3%). Co ciekawe, wbrew potocznej opinii, pracodawcy nie uważają młodych pracowników za roszczeniowych (takie zdanie wyraziło jedynie 0,8% badanych pracodawców). Dodatkowo większość badanych widzi korzyści z zatrudniania młodych.
Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy