Wiadomości

Młodzi bezrobotni nie chcą się przesiedlać

05.12.2012
Od lipca 2012 roku 23 urzędy pracy biorą udział w pilotażowym programie aktywizacji młodych bezrobotnych "Twoja kariera – Twój wybór". W ramach tego działania przewidziano szereg instrumentów wsparcia. Pośród nich znalazły się: bony na szkolenie i kształcenie w innych formach, bon stażowy i dotacje na zasiedlenie. Według sondy Dziennika Gazety Prawnej młodzi najchętniej korzystają z dopłat do kształcenia. Formą wsparcia cieszącą się najmniejszą popularnością były dotacje na zasiedlenie. Ze wsparcia na zmianę miejsca zamieszkania skorzystało zaledwie po jednej osobie z przebadanych urzędów. Wyjątek stanowiły powiat nyski i koniński gdzie na wyjazd w poszukiwaniu pracy zdecydowało się odpowiednio pięć i cztery osoby.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna