Wiadomości

Młodzi bezrobotni

28.07.2009
Z danych urzędu statystycznego Eurostat wynika, że Polska i Niemcy to kraje Unii Europejskiej, w których w okresie I kwartał 2008 – I kwartał 2009 odnotowano najmniejszy wzrost bezrobocia wśród najmłodszych uczestników rynku pracy. Statystyki wskazują, że w pierwszym kwartale 2009 roku bez pracy pozostawało niemal 5 milionów Europejczyków poniżej 25 roku życia. Najwyższe wskaźniki bezrobocia wśród młodocianych odnotowano w Hiszpanii (33,6%), na Łotwie (28,2%) oraz we Włoszech (24,9%). Najmniej problemów z zatrudnieniem mieli natomiast młodzi mieszkańcy Holandii (6,0%), Danii (8,9%) oraz Austrii (9,0%). Wartość wskaźnika dla Polski wyniosła 18,2%.
Źródło: Eurostat