Wiadomości

Ministerstwo Gospodarki zapowiada kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy

09.12.2013
9 grudnia 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja poświęcona innowacyjnej gospodarce w kontekście edukacji. W spotkaniu uczestniczyła podsekretarz stanu Grażyna Henclewska. Wiceminister zaakcentowała potrzebę większego dopasowania umiejętności absolwentów szkół zawodowych, średnich i wyższych do wymogów pracodawców. Zapowiedziała również działania mające na celu rozwiązanie problemu efektywności kształcenia. Do proponowanych przedsięwzięć należy m.in. zastosowanie elastycznych form nauczania oraz utworzenie Rady Programowej ds. Kompetencji, która miałaby funkcjonować przy PARP.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki