Wiadomości

Minimalny wzrost gospodarki UE w I kwartale 2010

08.06.2010
W pierwszych trzech miesiącach 2010 roku w porównaniu do IV kwartału 2009 PKB dla 27 krajów Unii Europejskiej wzrósł o 0,2%. W ujęciu rok do roku gospodarka Wspólnoty zwiększyła się o 0,5% PKB. W I kwartale 2010 roku z krajów UE-27 najszybciej rozwijały się: Szwecja (1,4%), Portugalia (1%), Węgry (0,9%) i Słowacja (0,8%).
Źródło: Eurostat