Wiadomości

Mieszkańcy UE coraz częściej migrują

29.12.2014
Jak wynika z analizy Eurofoundu, liczba mieszkańców Unii Europejskiej, którzy wyemigrowali w jej obrębie ponownie nieznacznie wzrosła. W 2012 roku 6,6 milionów obywateli UE pracowało w kraju członkowskim innym, niż państwo ich pochodzenia. Głównymi kierunkami emigracji są Niemcy i Wielka Brytania. Jak wynika z badań, zwiększył się odpływ pracowników z krajów które ucierpiały na kryzysie gospodarczym w największym stopniu (dotyczy to Grecji, Włoch, Portugalii oraz Hiszpanii). Niemniej jednak największy udział unijnych migrantów nadal dotyczy pracowników z Europy Wschodniej.
Źródło: Eurofound