Wiadomości

Międzynarodowa Organizacja Pracy: 21 milionów ofiar pracy przymusowej

15.09.2014
Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do wdrożenia nowego protokołu Międzynarodowej Organizacji Pracy, który dotyczy pracy przymusowej. Protokół wraz z zaleceniem uzupełniającym przyjęto w czerwcu bieżącego roku na 103 sesji Międzynarodowej Konfederacji Pracy. Celem protokołu jest zapobieganie pracy przymusowej (zwłaszcza w kontekście handlu ludźmi), zwiększenie ochrony prawnej ofiar takiego zjawiska oraz zapewnienie im odszkodowania. Protokół kładzie również nacisk na zacieśnianie współpracy międzynarodowej, która ma na celu zwalczanie pracy przymusowej lub obowiązkowej. Według szacunków MOP obecnie na świecie liczba ofiar pracy przymusowej lub obowiązkowej wynosi 21 milionów i przynosi rocznie 150 mld USD nielegalnych zysków.
Źródło: Oficjalna strona UE