Wiadomości

Mężczyźni szybciej awansują

20.05.2011
Z badania przeprowadzonego przez nowojorską organizację Catalyst wynika, że kariera zawodowa osób z dyplomem MBA przebiega różnie, w zależności od płci. Mężczyźni zajmują stanowiska wyższego szczebla, osiągają większe zadowolenie zawodowe i zarabiają zdecydowanie więcej niż kobiety o takich samych kwalifikacjach. Autorzy raportu zwracają uwagę, że fakt ten wynika z różnic w jakości pomocy udzielanej osobom zajmującym wyższe stanowiska. Kobiety częściej korzystają z pomocy mentorów, mężczyźni – promotorów.
Źródło: egospodarka.pl