Wiadomości

Matematyka przepustką na studia

04.05.2009
2009 rok jest ostatnim, w którym uczniowie nie mają obowiązku zdawania matematyki w trakcie egzaminów maturalnych. Spośród 443 tysięcy absolwentów szkół średnich, którzy w tym roku podchodzą do egzaminu dojrzałości, tylko 19% (87 tysięcy) zadeklarowało, że będzie zdawać pisemną matematykę. Uczelnie wyższe zapowiadają, że od przyszłego roku wyniki matur z matematyki będą w większym niż dotychczas stopniu decydować o przyjęciu na studia. Uniwersytet Warszawski uchwalił, że od 2010 roku ocena z matematyki będzie brana pod uwagę przy rekrutacji na wszystkie kierunki studiów. Zbliżone rozwiązania zamierza wprowadzić Uniwersytet Łódzki.
Źródło: rp.pl