Wiadomości

Maleje wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

21.08.2009
W pierwszym półroczu bieżącego roku w ramach BIZ napłynęło do Polski 962 milionów EUR. To jedynie 13,9% wartości inwestycji zagranicznych lokowanych w analogicznym okresie roku 2008, kiedy napływ BIZ wyniósł 6,9 miliardów EUR.
Źródło: money.pl