Wiadomości

Mała lojalność pracowników fizycznych

10.07.2018
Pracownicy coraz częściej porzucają pracę z dnia na dzień. Zatrudnieni wykorzystują świetną koniunkturę i odchodzą do firm, które oferują im lepsze warunki. Takie zjawisko jest najpopularniejsze wśród pracowników fizycznych. Przed formalnym zakończeniem aktualnie trwającej umowy, zatrudnieni od razu decydują się na podjęcie lepszej pracy, a do dotychczasowej po prostu nie przychodzą. Jednak nie są oni całkowicie bezkarni, pracodawcy mogą zastosować wobec podwładnych zwolnienie dyscyplinarne lub domagać się od nich rekompensaty.
Źródło: https://businessinsider.com.pl/