Wiadomości

Maj 2010: bezrobocie w UE na poziomie 9,6%

08.07.2010
Jak wynika z danych opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny, w maju bieżącego roku stopa bezrobocia na obszarze Unii Europejskiej wyniosła 9,6%. W gronie państw tworzących strefę euro natężenie bezrobocia ukształtowało się na poziomie 10%. W stosunku do kwietnia 2010 roku obydwa wskaźniki nie uległy zmianie. Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w Austrii (4%) i Holandii (4,3%). Najwyższe natężenie bezrobocia występuje w krajach bałtyckich.
Źródło: Eurostat