Wiadomości

Luty 2013: ceny rosną wolniej

02.04.2013
W lutym 2013 roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,3%. W styczniu tego roku odnotowano wzrost na poziomie 1,7%. Dla porównania w całym 2012 roku miesiąc w miesiąc roczny wzrost nie schodził poniżej 2,4%, a w szczytowych miesiącach (lutym i czerwcu) osiągnął poziom 4,3%.
Źródło: GUS