Wiadomości

Luksemburg najbogatszym krajem w Europie

22.06.2011
Według najnowszych badań Eurostatu najbogatszym krajem w UE pozostaje Luksemburg. W 2010 roku PKB liczony według parytetu siły nabywczej (PPS) na 1 mieszkańca wyniósł tam 283% w odniesieniu do średniej unijnej (100%). Na drugim miejscu znalazła się Holandia (134% PKB), a za nią Dania, Irlandia i Austria (po 125% PKB). Europa Środkowo-Wschodnia pozostaje najbiedniejszym regionem Unii. Najniższe wskaźniki PKB zanotowano w Bułgarii (43% PKB) oraz Rumunii (45% PKB). W Polsce było to 62% PKB, a nasz kraj wyprzedzały Węgry (64% PKB), Estonia (65% PKB), Słowacja (74% PKB) oraz Czechy (80% PKB).
Źródło: Eurostat