Wiadomości

Listopad 2008: wzrost bezrobocia rejestrowanego

23.12.2008
Według informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny, w listopadzie stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 9,1%. W stosunku do października bieżącego roku oznacza to wzrost o 0,3 punktu procentowego. Najwyższe natężenie bezrobocia dotyczyło województwa warmińsko-mazurskiego (15,8%). Najniższy odsetek osób pozostających bez pracy zanotowano w województwie wielkopolskim (5,9%). W analogicznym okresie roku 2007 stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce kształtowała się na poziomie 11,2%.
Źródło: GUS