Wiadomości

Liczba ofert pracy wzrasta, a bezrobocie rośnie...

12.02.2015
Liczba ofert pracy wzrasta, a bezrobocie rośnie… Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w pierwszym miesiącu 2015 roku liczba ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy przez pracodawców wyniosła 71 tys. Oznacza to wzrost o 29% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Na koniec stycznia w urzędach pracy było zarejestrowanych ponad 1,9 mln osób. Wprawdzie to o 341 tys. mniej niż przed rokiem, ale o 94 tys. więcej niż miesiąc wcześniej. Z kolei stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 12,1%, i była o 1,8 p.p. mniejsza niż przed rokiem, ale o 0,6 p.p. większa niż w grudniu 2014 roku.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej