Wiadomości

Liczba bezrobotnych w marcu 2013: 2 314,5 tys

24.04.2013
Jak wynika z danych GUS-u opublikowanych w Biuletynie Statystycznym, w marcu 2013 roku zarejestrowanych było 2 314,5 tys. bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 8,1%. W stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano spadek liczby bezrobotnych o 1%. Stopa bezrobocia w marcu 2013 roku wyniosła 14,3%.
Źródło: GUS