Wiadomości

Lepsze projekcje Banku Światowego dla Chin

18.03.2010
Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu gospodarczego Chin w 2010 roku do 9,5%. Pierwsze projekcje, przygotowane w styczniu 2010 roku, zakładały wzrost na poziomie 9%. Na zmianę miały wpływ dane dotyczące poziomu PKB w 2009 roku. Pomimo kryzysu chińska gospodarka rozwijała się wtedy w tempie 8,9%.
Źródło: worldbank.org