Wiadomości

Leasing motorem rozwoju dla firm

27.10.2014
Jak wynika z badania Konfederacji Lewiatan, w sektorze MMŚP nastąpił wzrost odsetka przedsiębiorstw przemysłowych, które korzystają z leasingu (z poziomu 13,7% w 2000 roku do 30,9% w 2014 roku). Badanie wykazało, że z leasingu najczęściej korzystają firmy, które działają na rynku 6 - 11 lat, a więc takie, które wchodzą w fazę rozwoju. Konfederacja wskazuje, że wśród firm korzystających z leasingu, prawie 50% stanowią przedsiębiorstwa, których strategicznymi celami są: wzrost sprzedaży, wzrost udziału w rynku i wzrost zysku. Wśród firm, które nie stosują leasingu, cele te wymienia tylko 30% firm. Niemal 40% leasingobiorców to inwestorzy. Dla porównania w grupie przedsiębiorstw niekorzystających z leasingu, inwestycje w 2014 roku deklarowało jedynie 16%.
Źródło: Konfederacja Lewiatan