Wiadomości

Łatwiejszy dostęp do zawodów dla wykwalifikowanych kandydatów w UE

31.05.2017
Z szacunków KE wynika, że około 50 milionów pracowników w UE wykonuje zawód, do którego dostęp jest uzależniony od posiadania udokumentowanych kwalifikacji lub do którego wykonywania potrzebny jest określony prawem tytuł. Według ekspertów, w pewnej części przepisy te są uciążliwe i przestarzałe, przez co mogą utrudniać wykwalifikowanym kandydatom dostęp do zawodów. Jednym z narzędzi, które ma poprawić działanie jednolitego rynku w obszarze usług, ma być przeprowadzana przez KE ocena proporcjonalności krajowych przepisów dotyczących usług świadczonych w ramach wolnych zawodów.
Źródło: http://www.pulshr.pl