Wiadomości

Lata 2008-2011: największy wzrost kosztów pracy w Bułgarii

14.12.2012
W latach 2008-2011 wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej największy wzrost kosztów pracy odnotowała Bułgaria. Wynagrodzenia oraz pozapłacowe koszty pracy tego kraju zwiększyły się w badanym okresie o 33,4%. Stosunkowo duży przyrost kosztów zatrudnienia miał miejsce również w Rumunii (+17,3%), Polsce (+12,5%) oraz Czechach (+11,6). Więcej na temat kosztów pracy ogółem oraz w wybranych sektorach gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej mogą Państwo przeczytać w raporcie Działu Analiz Rynku Pracy Sedlak & Sedlak pt. "Dynamika kosztów pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2008-2011".
Źródło: Raport Sedlak & Sedlak