Wiadomości

Kwietniowy spadek bezrobocia

12.05.2015
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w kwietniu b.r. do poziomu 11,3%. To 0,4 p.p. mniej niż miesiąc wcześniej. Spadek dotyczył wszystkich województw. W ujęciu rok do roku bezrobocie w Polsce zmniejszyło się o 1,7 p.p. Oznacza to, że w kwietniu w urzędach pracy zarejestrowanych było o 295 tys. mniej bezrobotnych niż przed rokiem.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej