Wiadomości

Kwartalny raport o rynku pracy NBP

27.09.2012
Narodowy Bank Polski opublikował raport o rynku pracy za II kwartał 2012 roku. Wskazuje on na zatrzymanie wzrostu liczby pracujących w stosunku do I kwartału 2012 roku. Roczna dynamika zatrudnienia pozostaje nieznacznie dodatnia. Według NBP głównym powodem takiego stanu rzeczy był wyraźny spadek zatrudnienia w przemyśle i rolnictwie oraz spowolnienie wzrostu zatrudnienia w usługach.
Źródło: www.nbp.pl