Wiadomości

Kryzys zjawiskiem medialnym

11.05.2010
Według badania przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), 75% firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) identyfikuje kryzys z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. Spowolnienie we własnej branży odczuło 65% przedsiębiorców, we własnej firmie – 55%. Z badań PARP wynika ponadto, że ponad jedna trzecia polskich MSP uważa kryzys jedynie za zjawisko medialne. Badanie zostało zrealizowane na przełomie 2009 i 2010 roku.
Źródło: PARP