Wiadomości

Kryzys w krajach skandynawskich

19.05.2009
Na Półwyspie Skandynawskim wzrasta bezrobocie. Najwyższy jego poziom dotyczy Szwecji, gdzie w okresie od marca 2008 do marca bieżącego roku stopa bezrobocia wzrosła o 38% i wynosi obecnie prawie 8%. W analogicznym okresie odsetek osób nieposiadających pracy zwiększył się również w Finlandii (o 17%) oraz Danii (aż o 90%). Tymczasem szwedzkie media podkreślają, że Polska należy do sześciu państw Unii Europejskiej najmniej dotkniętych bezrobociem.
Źródło: polskieradio.pl