Wiadomości

Kryzys sprzyja rodzicom

22.07.2009
Nowe przepisy w ramach rozwiązań antykryzysowych okażą się korzystne dla pracowników wychowujących dzieci do 14. roku życia. Osoby takie będą mogły zwrócić się do pracodawcy z prośbą o ustalenie indywidualnego harmonogramu czasu pracy. W praktyce oznacza to, że w poszczególne dni robocze rodzice będą mogli rozpoczynać i kończyć pracę w różnych godzinach. Ograniczeniem może być jedynie organizacja pracy w danym zakładzie lub rodzaj wykonywanej pracy.
Źródło: gazetaprawna.pl