Wiadomości

Koszty pracy w UE w I kwartale 2009

17.06.2009
W I kwartale 2009 roku na terenie UE-27 koszty pracy na 1 przepracowaną godzinę w ujęciu rocznym wzrosły o 1,5% - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat. Wśród krajów członkowskich Unii największą roczną dynamikę wzrostu zanotowano w Rumunii i Bułgarii (18,6%). W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego godzinowe koszty pracy zmniejszyły się jedynie w Wielkiej Brytanii (-5,5%), Grecji (-3,3%) oraz we Francji (-0,6%).
Źródło: Eurostat