Wiadomości

Koszty pracy w górę

15.09.2008
W II kwartale 2008 roku koszt pracy w przeliczeniu na godzinę w Unii Europejskiej wzrósł o 3,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wśród członków Wspólnoty najwyższy wzrost zanotowano na Łotwie (o 24,8%) oraz w Rumunii (o 23%), najniższy w Niemczech (o 0,7%).
Źródło: Eurostat