Wiadomości

Korekta prognoz PKB

28.01.2009
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) dokonał poprawek w przedstawionej w listopadzie 2008 roku projekcji wzrostu PKB na 2009 rok. Specjaliści EBOiR twierdzą, iż w 2009 roku wzrost PKB dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyniesie 0,4% (2,2% w prognozie listopadowej), a dla regionu Europy Południowo-Wschodniej 1,5% (3,1% według pierwszej projekcji).
Źródło: EBOiR