Wiadomości

Kolosalne różnice w wydatkach na R&D

10.09.2009
Eurostat opublikował dane na temat wydatków na badania i rozwój (R&D) w krajach EU-27 w 2007 roku. Ze statystyk wynika, że w 2007 roku aż 60% wartości inwestycji było udziałem jedynie trzech krajów: Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Najwyższe odsetki wydatków na R&D, kalkulowanych jako procent PKB, zanotowano w Szwecji (3,6%), Finlandii (3,47%) oraz Austrii (2,56%). Najmniej na badania i rozwój wydawano na Cyprze (0,45%), w Słowacji (0,46%) oraz Bułgarii (0,48%). Wskaźnik dla Polski wyniósł 0,57%.
Źródło: Eurostat