Wiadomości

Kolejne pozytywne sygnały z rynku pracy

24.07.2015
Jak wynika za najnowszych danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła pod koniec czerwca 2015 roku 10,3%. Oznacza to spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem, o 0,5 p.p. W analogicznym okresie roku ubiegłego, wskaźnik bezrobocia był wyższy o 1,7 p.p. Zwiększyła się również liczba ofert pracy. Pod koniec czerwca bezrobotni zgłaszający się do urzędów pracy mogli wybierać spośród prawie 94 tys. ogłoszeń. Liczba ta wzrosła w porównaniu z majem o 8,6 tys., a w stosunku do czerwca 2014 – o ponad 21 tys.
Źródło: GUS