Wiadomości

Kiedy pracownik został radnym

22.04.2024
W wyniku wyborów samorządowych funkcje radnego objęło ponad 46 tys. osób. Wielu z nich to pracownicy różnych firm czy instytucji. Warto więc pamiętać, że pracownika, który pełni funkcje publiczne obejmują dodatkowe ochrony prawne, które mają zapewnić efektywne i swobodne wykonywanie obowiązków publicznych bez obawy o negatywne konsekwencje ze strony pracodawcy. Wśród nich znajdują się:
• ochrona przed zwolnieniem – radnych nie można zwolnić w związku z wykonywaniem obowiązków publicznych. Korzystają oni też ze specjalnej prawnej ochrony zatrudnienia, więc nie można ich zwolnić bez zgody rady, jeśli są zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę,
• procedura zwolnienia – zwolnienie radnego niezwiązane z jego działalnością publiczną musi odbywać się zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pracy dotyczącymi zwolnień,
• zakaz dyskryminacji – pracodawcy nie mogą podejmować działań, które mogłyby być zinterpretowane jako dyskryminacja na tle pełnienia funkcji publicznej,
• zwolnienie od wykonywania obowiązków służbowych w celu umożliwienia brania udziału w pracach rady (za ten czas nie przysługuje im wynagrodzenie).
Źródło: https://www.bankier.pl