Wiadomości

Kiedy Polska dogoni rozwinięte kraje z Europy Zachodniej?

07.12.2012
Kiedy Polska będzie równorzędnym partnerem gospodarczym dla krajów „starej piętnastki? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w raporcie Działu Analiz Rynku Pracy Sedlak & Sedlak pt. "Rynek pracy w Polsce na tle nowych i starych państw członkowskich UE". Prognozy zostały oparte na historycznych wynikach rozwoju gospodarczego Polski i gospodarki unijnej. Zaproponowano trzy scenariusze różniące się stopniem prawdopodobieństwa i zakładanego dalszego tempa wzrostu.
Źródło: Raport Sedlak & Sedlak