Wiadomości

Kary za zatrudnienie nielegalnych imigrantów

19.04.2011
Rząd przyjął założenia ustawy dotyczącej sankcji dla firm zatrudniających nielegalnych imigrantów. Zmiany podyktowane są dyrektywą UE, która ma ograniczyć skalę nielegalnej imigracji do państw Wspólnoty. Ustawa zapowiada, że za naruszenie przepisów polskim pracodawcom będą grozić sankcje administracyjne, cywilne oraz karne.
Źródło: MPiPS