Wiadomości

Kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

05.07.2012
15 czerwca 2012 roku prezydent RP podpisał ustawę o skutkach nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. Ustawa przewiduje większe kary administracyjne, cywilne i karne za naruszenie tego zakazu przez pracodawców. Celem ustawy ma być zmniejszenie skali nielegalnej imigracji w UE.
Źródło: MPiPS