Wiadomości

Jednocyfrowy poziom bezrobocia w UE

08.01.2016
Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, stopa bezrobocia w krajach należących do Unii Europejskiej wyniosła 9,1% na koniec listopada 2015 roku. To najlepszy wynik od lipca 2009 roku. W omawianym czasie, najmniejsze problemy ze znalezieniem pracy mieli niezmiennie Niemcy i Czesi, w ich krajach stopa bezrobocia wyniosła odpowiednio 4,5% i 4,6%. Na drugiej stronie bieguna, kolejny miesiąc z rzędu, znalazła się Grecja i Hiszpania z bezrobociem na poziomie 24,6% i 21,4%. Z kolei w Polsce stopa bezrobocia osiągnęła wartość 7,2%.
Źródło: Eurostat